Aansluitingen & diploma's | Voorwaarden | Contact

Kindercoaching

counselling neiuwegein kindercoaching

Als kindercoach vind ik het erg belangrijk het kind serieus te nemen, en hem/haar emotioneel te horen en te zien. Vooral laat ik het kind “ZIJN” en de kracht die het bezit te ervaren, voelen, en ontwikkelen. Mocht het kind kampen met vastgelegde negatieve gedachten over zichzelf, dan help ik het kind dit te filteren:” Is het wel zo? Klopt het wat ik denk?” Vervolgens buigen we het om in een gewenste vorm.

Intakegesprek

We starten met het intakegesprek. Dit gesprek voer ik, bij voorkeur met de beide ouders, en zonder de aanwezigheid van het kind. Hiervoor hanteer ik een intakeformulier dat vooraf naar U toe gestuurd wordt. Dit dient U dan in te vullen en terug te sturen, per mail, zodat ik het in kan zien en mee kan nemen naar het intakegesprek. Zij zullen een leidraad vormen voor het gesprek. Tijdens het intake gesprek zal ik u nog aanvullende vragen stellen om tot volledige helderheid van zaken te komen.

Behandelplan/overeenkomst

Ik stel een behandelplan op vanuit de hulpvraag van het kind. Deze hulpvraag heeft binnen mijn visie altijd prioriteit. Het behandelplan dient ook als verheldering, en zo kunt u als ouders de weg naar de oplossing(het traject) precies volgen. Het behandelplan wordt in meervoud ondertekend zodat alle betrokkenen weten:

 • Wat wordt er gedaan.
 • Welke technieken zullen er worden ingezet.
 • Waar zij qua tijd en financiën precies aan toe zijn.

Tussentijdse Evaluatie:

Tijdens het traject worden er, één of meerdere voortgangsgesprekken gepland.
Tijdens deze gesprekken bespreken wij:

 • De voortgang van de behandeling
 • Liggen we nog op schema om het beoogde doel te behalen
 • Zijn er nog aanvullingen c.q. bijstellingen nodig etc.

Werkwijze/Technieken/materialen

Ik werk graag effectief en oplossingsgericht binnen een kortdurend traject waar voorop staan:

 • Innerlijke rust
 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Respect

Hiernaast staan Bewustwording centraal van met name:

 • Gevoel en IK
 • Ontwikkeling
 • Openheid

Ik ga als eerste altijd uit vanuit de hulpvraag en dus behoefte van het kind.

Technieken:

 • Kids’Skills Methode
 • De door mij ontwikkelde Mental-X-Methode.
 • EMDR
  Bij dieper analytisch gelegen problemen zoals hefige angsten en of trauma’s zet ik EMDR in (indien overeengekomen)
 • NLP, ( Neuro Linguïstisch Programmeren)
 • Hypnotherapie /ontspanningstherapie (indien overeengekomen)
 • Visualisaties Imagination.
  Ik schrijf cliënt gerichte Therapeutische Visualisaties. Werk ik met Mindfulness, RET en BDR.
 • Spel
  Hierbinnen maak ik gebruik van verschillende coachee kaartjes zoals. Eigenwijsjes, Kinder Kwaliteitenspelen e.d.

Aanvullende begeleiding

Ik begeleid High Sensitive Kinderen (HSK) en kinderen met paranormale gaven om met hun eventuele blokkades binnen deze gevoeligheid, om te gaan. Aangeleerd wordt deze Paranormale gevoeligheid/ervaring in een zo acceptabel en leefbaar mogelijke vorm te boetseren.