Aansluitingen & diploma's | Voorwaarden | Contact

Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon leomiek rijkenberg

Vrijwel ieder bedrijf heeft een Beleid tegen psychosociale belasting. Dit omdat bedrijven volgens de Arbowet verplicht zijn om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De taken van binnen mijn functie bestaan onder andere uit:

  vertrouwenspersoon leomiek rijkenberg
 • het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben
 • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
 • het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming
 • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
 • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
 • het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag
 • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Als vertrouwenspersoon ga ik altijd vertrouwelijk om met de informatie van mijn cliƫnten/werknemers. Uiteraard heb ik een geheimhoudingsplicht, dit behoudens wettelijke verplichtingen waar ik aan gebonden ben.