Aansluitingen & diploma's | Voorwaarden | Contact

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek maken we kennis met elkaar en vatten we het probleem c.q. de aan te leren vaardigheid samen. Gedurende het intakegesprek kom ik tot een probleem analyse waaruit ik vervolgens een stappenplan opstel en met u bespreek. Zo hebben we overzicht en is het doel duidelijk waarnaar we streven. Hierna stel ik u een behandelplan voor. Ik streef voor mijn cliënten naar een zo kort mogelijk traject om verschillende redenen

  • de cliënt heeft baat bij duidelijke doelen en overzicht, en kan daardoor sneller en gemakkelijker ergens naartoe werken
  • de cliënt weet waar hij/zij aan toe is wat als prettig ervaren wordt, dit zowel qua therapie-inhoud als het financiële plaatje.
  • het maakt dat de cliënt het gemakkelijker kan volhouden
  • een cliënt altijd gebaat is met een zo kort mogelijke therapie

Ik heb verschillende therapievormen, dus ook verschillende werkwijze hierdoor. Mijn disciplines staan apart gelinkt middels keuze menu op de home page

De therapie vorm die het meeste wordt gegeven, is de door mijzelf ontwikkelde MENTAL-X-METHODE. Deze therapie is een methode waar verschillende therapie stijlen in voorkomen die elkaars werking versterken wat de methode daardoor zo uniek maakt. De methode is voor een deel sterk psycho-analytisch, waardoor zo effectief. Kies voor volledige info/uitleg keuzebalk Mental-X-Methode

Trajecten

Er zijn verschillende trajecten binnen mijn praktijk. Ten eerste wil ik graag melden dat niemand hetzelfde is en dus uniek met zijn/haar capaciteiten. Dat wil zeggen dat trajecten sterk uiteen kunnen lopen. Waarom dit zo is kunt u lezen onder het kopje, wat is counselling. Dit is uiteraard ook afhankelijk van het probleem waarvoor de cliënt therapie volgt, en of dat een counselling/coaching/training traject is of een PMA. Een counselling of counselling -combitraject duurt gemiddeld 4 tot 12 sessies.